Dags för ny företagslokal? Här är våra bästa tips

Mer än bara en flytt

Att flytta till nya lokaler handlar om mer än att bara bära flyttlådor. Det handlar om marknadsföring, att skapa eller förstärka en identitet och att förbättra företagets profil och lönsamhet. Utan noggrann planering, en väl genomtänkt inredningsstrategi och kompetent projektledning är risken viktiga delar faller mellan stolarna. Välj därför en partner med lång erfarenhet av komplexa projekt och som har kompetens inom samtliga projektets delar.

Exempel på hur ett lyckat projekt kan se ut:

Projektstart

  • Ett uppstartsmöte bestämmer projektets omfattning, mål och vilka delar som  DPJ ska hjälpa er med. En projektledare tillsätts. 
  • Projektledaren rekommenderar arkitekt och/eller inredare som har den erfarenhet och kompetens som behövs i detta specifika projekt

 

Program

  • Tillsammans bestäms vilka inredningsprodukter och tekniska lösningar som passar såväl den känsla som kontorsmiljön ska förmedla, som uppsatt budget. 

Genomförande

  • Efter att utvalda möbler och teknik beställts levereras dessa på utsatt leveransdag endera direkt från fabrik eller från en leverantörs lager. Om alla beställningar samordnas genom en leverantör är det enklare att koordinera en samlad leverans och minskar risken för förseningar.
  • Elektriker och AV-montörer ser till att belysning och övriga installationer utförs professionellt. 
  • På leveransdagen möter projektledaren och montörerna upp transportören för att påbörja montering och installation.
  • Projektledaren ser till att allt går som planerat och hanterar eventuella problem som kan uppstå. 

 

Avslut uppföljning och rapport

  • Tillsammans med projektledaren går ni igenom samtliga leveranser och kontrollerar att allt är levererat och utfört i enlighet med den tidigare bestämda planen. Eventuella fel och brister noteras och åtgärdas av projektledaren
  • Det nya kontoret kan invigas och personalen välkomnas i en ny miljö som är väl genomtänkt, med modern och problemfri teknik och stolt personalen.

 

DPJ INTERIÖR

Ni är alltid välkomna till oss, oavsett om ni är ett stort företag eller driver en mindre verksamhet. 
Ett projekts omfattning beror på budget och målsättning. DPJ Interiör har lång erfarenhet och all den kompetens som behövs för att alltid kunna leverera högkvalitativa lösningar, oavsett projektets storlek.
Välkommen in för ett förutsättningslöst möte för att diskutera er nya kontorsmiljö.